Euroopan parlamentin kanta - TC1-COD(2011)0902Euroopan parlamentin kanta
TC1-COD(2011)0902

***I
EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA
vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 5. heinäkuuta 2012 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o .../2012 antamiseksi Euroopan unionin virkamiestuomioistuimen tilapäisistä tuomareista
(EP-PE_TC1-COD(2011)0902)

5.7.2012

Asiakirjasta ei ole HTML-versiota. Se on saatavilla seuraavissa muodoissa: