Seasamh ó Pharlaimint na hEorpa - TC1-COD(2011)0902Seasamh ó Pharlaimint na hEorpa
TC1-COD(2011)0902

***I
SEASAMH Ó PHARLAIMINT NA hEORPA
a glacadh ar an gcéad léamh an 5 Iúil 2012 chun go nglacfaí Rialachán (AE, Euratom) Uimh. .../2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le Breithiúna sealadacha de chuid an Bhinse um Sheirbhís Shibhialta an Aontais Eorpaigh
(EP-PE_TC1-COD(2011)0902)

5.7.2012

Níl ann don doiciméad seo i HTML ach tá sé ar fáil sna formáidí seo: