Stanowisko Parlamentu Europejskiego - TC1-COD(2011)0902Stanowisko Parlamentu Europejskiego
TC1-COD(2011)0902

***I
STANOWISKO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 5 lipca 2012 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr .../2012 w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/.../UE w sprawie sędziów ad interim Sądu do spraw Służby Publicznej Unii Europejskiej
(EP-PE_TC1-COD(2011)0902)

5.7.2012

Ten dokument nie istnieje w formacie HTML, ale jest dostępny w tych formatach: