Poziţia Parlamentului Europeani - TC1-COD(2011)0902Poziţia Parlamentului Europeani
TC1-COD(2011)0902

***I
POZIȚIA PARLAMENTULUI EUROPEAN
adoptată în primă lectură la 5 iulie 2012 în vederea adoptării Regulamentului (UE, Euratom) nr. .../2012 al Parlamentului European şi al Consiliului privind judecătorii ad interim ai Tribunalului Funcției Publice a Uniunii Europene
(EP-PE_TC1-COD(2011)0902)

5.7.2012

Acest document nu există în format html, dar este disponibil în formatele următoare: