Pozícia Európskeho parlamentu - TC1-COD(2011)0902Pozícia Európskeho parlamentu
TC1-COD(2011)0902

***I
POZÍCIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
prijatá v prvom čítaní 5. júla 2012 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU, EURATOM) č. .../2012 o zastupujúcich sudcoch Súdu pre verejnú službu Európskej únie
(EP-PE_TC1-COD(2011)0902)

5.7.2012

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch: