12.3.2014
TC1-COD(2012)0011
***I
EIROPAS PARLAMENTA NOSTĀJA
pieņemta pirmajā lasījumā 2014. gada 12. martā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. .../2014 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (Vispārīgā datu aizsardzības regula)
(EP-PE_TC1-COD(2012)0011)

Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos:
PDF 1522kWORD 1124k
Juridisks paziņojums - Privātuma politika