Позиция на Европейския парламент - TC1-COD(2012)0049Позиция на Европейския парламент
TC1-COD(2012)0049

  ***I
  ПОЗИЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
  приета на първо четене на 11 декември 2012 г. с оглед приемането на Регламент (ЕC) № …/2012 на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 106/2008 относно програма на Общността за етикетиране на енергийната ефективност на офис оборудване
  (EP-PE_TC1-COD(2012)0049)

  11.12.2012

  Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати: