11.12.2012
TC1-COD(2012)0049
***I
EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING
fastlagt ved førstebehandlingen den 11. december 2012 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. .../2012 om ændring af forordning (EF) nr. 106/2008 om et fællesskabsprogram for energieffektivitetsmærkning af kontorudstyr
(EP-PE_TC1-COD(2012)0049)

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater:
PDF 320kWORD 80k
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik