Euroopa Parlamendi seisukoht - TC1-COD(2012)0049Euroopa Parlamendi seisukoht
TC1-COD(2012)0049

  ***I
  EUROOPA PARLAMENDI SEISUKOHT
  vastu võetud esimesel lugemisel 11. detsembril 2012. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr …/2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 106/2008 ühenduse kontoriseadmete energiatõhususmärgistuse programmi kohta
  (EP-PE_TC1-COD(2012)0049)

  11.12.2012

  Dokumendist puudub HTML-versioon, kuid olemas on järgmised vormingud: