Euroopan parlamentin kanta - TC1-COD(2012)0049Euroopan parlamentin kanta
TC1-COD(2012)0049

  ***I
  EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA
  vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 11. joulukuuta 2012 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o .../2012 antamiseksi toimistolaitteiden energiatehokkuutta osoittavia merkintöjä koskevasta yhteisön ohjelmasta annetun asetuksen (EY) N:o 106/2008 muuttamisesta
  (EP-PE_TC1-COD(2012)0049)

  11.12.2012

  Asiakirjasta ei ole HTML-versiota. Se on saatavilla seuraavissa muodoissa: