Seasamh ó Pharlaimint na hEorpa - TC1-COD(2012)0049Seasamh ó Pharlaimint na hEorpa
TC1-COD(2012)0049

  ***I
  SEASAMH Ó PHARLAIMINT NA hEORPA
  a glacadh ar an gcéad léamh an 11 Nollaig 2012 chun go nglacfaí Rialachán (AE) Uimh. .../2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh 106/2008 maidir le clár Comhphobail um lipéadú faoi thíosacht ar fhuinneamh do threalamh oifige
  (EP-PE_TC1-COD(2012)0049)

  11.12.2012

  Níl ann don doiciméad seo i HTML ach tá sé ar fáil sna formáidí seo: