Standpunt van het Europees Parlement - TC1-COD(2012)0049Standpunt van het Europees Parlement
TC1-COD(2012)0049

  ***I
  STANDPUNT VAN HET EUROPEES PARLEMENT
  in eerste lezing vastgesteld op 11 december 2012 met het oog op de vaststelling van Verordening (EU) nr. .../2012 van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 106/2008 betreffende een communautair energie-efficiëntie-etiketteringsprogramma voor kantoorapparatuur
  (EP-PE_TC1-COD(2012)0049)

  11.12.2012

  Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten: