Poziţia Parlamentului Europeani - TC1-COD(2012)0049Poziţia Parlamentului Europeani
TC1-COD(2012)0049

***I
POZIȚIA PARLAMENTULUI EUROPEAN
adoptată în primă lectură la 11 decembrie 2012 în vederea adoptării Regulamentului (UE) nr. .../2012 al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 106/2008 privind un program comunitar de etichetare referitoare la eficiența energetică a echipamentelor de birou
(EP-PE_TC1-COD(2012)0049)

11.12.2012

Acest document nu există în format html, dar este disponibil în formatele următoare: