Stališče Evropskega parlamenta - TC1-COD(2012)0055Stališče Evropskega parlamenta
TC1-COD(2012)0055

***I
STALIŠČE EVROPSKEGA PARLAMENTA
sprejeto v prvi obravnavi dne 22. oktobra 2013 z namenom sprejetja Uredbe (EU) št. .../2013 Evropskega parlamenta in Sveta o recikliranju ladij in spremembi Uredbe (ES) št. 1013/2006 in Direktive 2009/16/ES
(EP-PE_TC1-COD(2012)0055)

22.10.2013

Ta dokument ni na voljo v formatu HTML, vendar je na voljo v teh formatih: