Stanowisko Parlamentu Europejskiego - TC1-COD(2012)0061Stanowisko Parlamentu Europejskiego
TC1-COD(2012)0061

***I
STANOWISKO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 16 kwietnia 2014 r. w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/.../UE w sprawie egzekwowania dyrektywy 96/71/WE dotyczącej delegowania pracowników w ramach świadczenia usług, zmieniającej rozporządzenie (UE) nr 1024/2012 w sprawie współpracy administracyjnej za pośrednictwem systemu wymiany informacji na rynku wewnętrznym („rozporządzenie w sprawie IMI”)
(EP-PE_TC1-COD(2012)0061)

16.4.2014

Ten dokument nie istnieje w formacie HTML, ale jest dostępny w tych formatach: