Poziţia Parlamentului Europeani - TC1-COD(2012)0061Poziţia Parlamentului Europeani
TC1-COD(2012)0061

***I
POZIȚIA PARLAMENTULUI EUROPEAN
adoptată în primă lectură la 16 aprilie 2014 în vederea adoptării Directivei 2014/.../UE a Parlamentului European şi a Consiliului privind asigurarea respectării aplicării Directivei 96/71/CE privind detașarea lucrătorilor în cadrul prestării de servicii și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1024/2012 privind cooperarea administrativă prin intermediul Sistemului de informare al pieței interne („Regulamentul IMI”)
(EP-PE_TC1-COD(2012)0061)

16.4.2014

Acest document nu există în format html, dar este disponibil în formatele următoare: