Stališče Evropskega parlamenta - TC1-COD(2012)0061Stališče Evropskega parlamenta
TC1-COD(2012)0061

***I
STALIŠČE EVROPSKEGA PARLAMENTA
sprejeto v prvi obravnavi dne 16. aprila 2014 z namenom sprejetja Direktive 2014/.../EU Evropskega parlamenta in Sveta o izvrševanju Direktive 96/71/ES o napotitvi delavcev na delo v okviru opravljanja storitev in spremembi Uredbe (EU) št. 1024/2012 o upravnem sodelovanju prek informacijskega sistema za notranji trg (uredba IMI)
(EP-PE_TC1-COD(2012)0061)

16.4.2014

Ta dokument ni na voljo v formatu HTML, vendar je na voljo v teh formatih: