Az Európai Parlament álláspontja - TC1-COD(2012)0163Az Európai Parlament álláspontja
TC1-COD(2012)0163

***I
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA
amely első olvasatban 2014. április 16-án került elfogadásra az Európai Unió által megkötött nemzetközi megállapodások által létrehozott, a beruházók és az államok közötti vitarendezést végző választottbíróságokkal kapcsolatos pénzügyi felelősség meghatározására vonatkozó keret létrehozásáról szóló .../2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel
(EP-PE_TC1-COD(2012)0163)

16.4.2014

Ez a dokumentum nem létezik html formátumban, de elérhető a következőképpen: