Standpunt van het Europees Parlement - TC1-COD(2012)0163Standpunt van het Europees Parlement
TC1-COD(2012)0163

***I
STANDPUNT VAN HET EUROPEES PARLEMENT
in eerste lezing vastgesteld op 16 april 2014 met het oog op de vaststelling van Verordening (EU) nr. .../2014 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een kader voor het regelen van de financiële verantwoordelijkheid in verband met scheidsgerechten voor de beslechting van geschillen tussen investeerders en staten die zijn ingesteld bij internationale overeenkomsten waarbij de Europese Unie partij is
(EP-PE_TC1-COD(2012)0163)

16.4.2014

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten: