15.4.2014
TC1-COD(2012)0168
***I
ПОЗИЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
приета на първо четене на 15 април 2014 г. с оглед приемането на Директива 2014/.../ЕC на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2009/65/ЕО относно координирането на законовите, подзаконовите и административните разпоредби относно предприятията за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа (ПКИПЦК) по отношение на депозитарните функции, политиката за възнагражденията и санкциите
(EP-PE_TC1-COD(2012)0168)

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати:
PDF 1007kWORD 268k
Правна информация - Политика за поверителност