Az Európai Parlament álláspontja - TC1-COD(2012)0184Az Európai Parlament álláspontja
TC1-COD(2012)0184

***I
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA
amely első olvasatban 2014. március 11-én került elfogadásra a gépjárművek és pótkocsijaik időszakos műszaki vizsgálatáról és a 2009/40/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2014/.../EU európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadására tekintettel
(EP-PE_TC1-COD(2012)0184)

11.3.2014

Ez a dokumentum nem létezik html formátumban, de elérhető a következőképpen: