Standpunt van het Europees Parlement - TC1-COD(2012)0192Standpunt van het Europees Parlement
TC1-COD(2012)0192

***I
STANDPUNT VAN HET EUROPEES PARLEMENT
in eerste lezing vastgesteld op 2 april 2014 met het oog op de vaststelling van Verordening (EU) nr. .../2014 van het Europees Parlement en de Raad betreffende klinische proeven met geneesmiddelen voor menselijk gebruik en tot intrekking van Richtlijn 2001/20/EC
(EP-PE_TC1-COD(2012)0192)

2.4.2014

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten: