Stališče Evropskega parlamenta - TC1-COD(2012)0192Stališče Evropskega parlamenta
TC1-COD(2012)0192

***I
STALIŠČE EVROPSKEGA PARLAMENTA
sprejeto v prvi obravnavi dne 2. aprila 2014 z namenom sprejetja Uredbe (EU) št. …/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o kliničnem preskušanju zdravil za uporabo v humani medicini in razveljavitvi Direktive 2001/20/ES
(EP-PE_TC1-COD(2012)0192)

2.4.2014

Ta dokument ni na voljo v formatu HTML, vendar je na voljo v teh formatih: