Euroopan parlamentin kanta - TC1-COD(2012)0193Euroopan parlamentin kanta
TC1-COD(2012)0193

  ***I
  EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA
  vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 16. huhtikuuta 2014 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/…/EU antamiseksi unionin taloudellisiin etuihin kohdistuvien petosten torjunnasta rikosoikeudellisin keinoin
  (EP-PE_TC1-COD(2012)0193)

  16.4.2014

  Asiakirjasta ei ole HTML-versiota. Se on saatavilla seuraavissa muodoissa: