11.9.2013
TC1-COD(2012)0201
***I
EUROPOS PARLAMENTO POZICIJA
priimta 2013 m. rugsėjo 11 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. .../2013, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1100/2007, nustatantis priemones europinių ungurių ištekliams atkurti
(EP-PE_TC1-COD(2012)0201)

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais:
PDF 586kWORD 95k
Teisinė informacija - Privatumo politika