11.9.2013
TC1-COD(2012)0201
***I
POZÍCIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
prijatá v prvom čítaní 11. septembra 2013 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. .../2013, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 1100/2007, ktorým sa ustanovujú opatrenia na obnovu populácie úhora európskeho
(EP-PE_TC1-COD(2012)0201)

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch:
PDF 488kWORD 100k
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia