11.9.2013
TC1-COD(2012)0201
***I
EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT
fastställd vid första behandlingen den 11 september 2013 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr .../2013 om ändring av rådets förordning (EG) nr 1100/2007 om åtgärder för återhämtning av beståndet av europeisk ål
(EP-PE_TC1-COD(2012)0201)

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format:
PDF 360kWORD 72k
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy