Stajalište Europskog parlamenta - TC1-COD(2012)0202Stajalište Europskog parlamenta
TC1-COD(2012)0202

  ***I
  STAJALIŠTE EUROPSKOG PARLAMENTA
  usvojeno u prvom čitanju 10. prosinca 2013. radi donošenja Odluke br. .../2013/EU Europskog parlamenta i Vijeća o o izmjeni Direktive 2003/87/EZ kojom se pojašnjavaju odredbe o vremenskom rasporedu dražbi emisijskih jedinica stakleničkih plinova
  (EP-PE_TC1-COD(2012)0202)

  10.12.2013

  Dokument ne postoji u HTML obliku, no dostupan je u sljedećim formatima: