10.12.2013
TC1-COD(2012)0202
***I
EUROPOS PARLAMENTO POZICIJA
priimta 2013 m. gruodžio 10 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą Nr. .../2013/ES, kuriuo iš dalies keičiama Direktyva 2003/87/EB, siekiant paaiškinti nuostatas dėl šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų pardavimo aukcionuose terminų
(EP-PE_TC1-COD(2012)0202)

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais:
PDF 437kWORD 57k
Teisinė informacija - Privatumo politika