16.4.2014
TC1-COD(2012)0237
***I
EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING
fastlagt ved førstebehandlingen den 16. april 2014 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. .../2014 om statut for og finansiering af europæiske politiske partier og europæiske politiske fonde
(EP-PE_TC1-COD(2012)0237)

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater:
PDF 552kWORD 231k
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik