Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew - TC1-COD(2012)0237Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew
TC1-COD(2012)0237

***I
POŻIZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW
adottata fl-ewwel qari fis-16 ta' April 2014 bil-ħsieb li tadotta r-Regolament (UE) Nru .../2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-istatut u l-finanzjament tal-partiti politiċi Ewropej u l-fondazzjonijiet politiċi Ewropej
(EP-PE_TC1-COD(2012)0237)

16.4.2014

Dan id-dokument ma jeżistix fil-format HTML imma huwa disponibbli fil-formati li ġejjin: