Postoj Evropského parlamentu - TC1-COD(2012)0244Postoj Evropského parlamentu
TC1-COD(2012)0244

  ***I
  POSTOJ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
  přijatý v prvním čtení dne 12. září 2013 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. .../2013, kterým se mění nařízení (EU) č. 1093/2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro bankovnictví), pokud jde o svěření zvláštních úkolů Evropské centrální bance podle nařízení Rady (EU) č. …/2013
  (EP-PE_TC1-COD(2012)0244)

  12.9.2013

  Tento dokument neexistuje ve formátu HTML, je však k dispozici v těchto formátech: