12.9.2013
TC1-COD(2012)0244
***I
EUROOPA PARLAMENDI SEISUKOHT
vastu võetud esimesel lugemisel 12. septembril 2013. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr .../2013, millega muudetakse määrust (EL) nr 1093/2010, millega asutatakse Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Pangandusjärelevalve), seoses Euroopa Keskpangale eriülesannete andmisega vastavalt nõukogu määrusele (EL) nr .../2013
(EP-PE_TC1-COD(2012)0244)

Dokumendist puudub HTML-versioon, kuid olemas on järgmised vormingud:
PDF 402kWORD 139k
Õigusteave - Privaatsuspoliitika