Euroopan parlamentin kanta - TC1-COD(2012)0244Euroopan parlamentin kanta
TC1-COD(2012)0244

***I
EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA
vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 12. syyskuuta 2013 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o .../2013 antamiseksi Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan pankkiviranomainen) perustamisesta annetun asetuksen (EU) N:o 1093/2010 muuttamisesta Euroopan keskuspankille neuvoston asetuksen (EU) N:o…/2013 nojalla annettujen erityistehtävien osalta
(EP-PE_TC1-COD(2012)0244)

12.9.2013

Asiakirjasta ei ole HTML-versiota. Se on saatavilla seuraavissa muodoissa: