Seasamh ó Pharlaimint na hEorpa - TC1-COD(2012)0244Seasamh ó Pharlaimint na hEorpa
TC1-COD(2012)0244

  ***I
  SEASAMH Ó PHARLAIMINT NA hEORPA
  a glacadh ar an gcéad léamh an ..... chun go nglacfaí Rialachán (AE) Uimh. .../2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena mbunaítear Údarás Maoirseachta Eorpach (an tÚdarás Baincéireachta Eorpach) a mhéid a bhaineann le cúraimí sonracha a chur ar an mBanc Ceannais Eorpach de bhun Rialachán (AE) Uimh. .../2013 ón gComhairle
  (EP-PE_TC1-COD(2012)0244)

  12.9.2013

  Níl ann don doiciméad seo i HTML ach tá sé ar fáil sna formáidí seo: