12.9.2013
TC1-COD(2012)0244
***I
EUROPOS PARLAMENTO POZICIJA
priimta 2013 m. rugsėjo 12 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. .../2013, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (ES) Nr. 1093/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos bankininkystės institucija), nuostatos, susijusios su specialių uždavinių pavedimu Europos Centriniam Bankui pagal Tarybos reglamentą (ES) Nr. .../2013
(EP-PE_TC1-COD(2012)0244)

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais:
PDF 753kWORD 180k
Teisinė informacija - Privatumo politika