12.9.2013
TC1-COD(2012)0244
***I
EIROPAS PARLAMENTA NOSTĀJA
pieņemta pirmajā lasījumā 2013. gada 12. septembrī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. ../2013, ar kuru Regulu (ES) Nr. 1093/2010, ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Banku iestādi), groza attiecībā uz īpašu uzdevumu uzticēšanu Eiropas Centrālajai bankai, ievērojot Padomes Regulu (ES) Nr. …/2013
(EP-PE_TC1-COD(2012)0244)

Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos:
PDF 655kWORD 191k
Juridisks paziņojums - Privātuma politika