Stanowisko Parlamentu Europejskiego - TC1-COD(2012)0244Stanowisko Parlamentu Europejskiego
TC1-COD(2012)0244

***I
STANOWISKO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 12 września 2013 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr .../2013 zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1093/2010 w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego) w odniesieniu do powierzenia Europejskiemu Bankowi Centralnemu szczególnych zadań zgodnie z rozporządzeniem Rady (UE) nr .../2013
(EP-PE_TC1-COD(2012)0244)

12.9.2013

Ten dokument nie istnieje w formacie HTML, ale jest dostępny w tych formatach: