Poziţia Parlamentului Europeani - TC1-COD(2012)0244Poziţia Parlamentului Europeani
TC1-COD(2012)0244

***I
POZIȚIA PARLAMENTULUI EUROPEAN
adoptată în primă lectură la 12 septembrie 2013 în vederea adoptării Regulamentului (UE) nr. .../2013 al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1093/2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea bancară europeană) în ceea ce privește conferirea de atribuții specifice Băncii Centrale Europene în temeiul Regulamentului (UE) nr. .../2013 al Consiliului
(EP-PE_TC1-COD(2012)0244)

12.9.2013

Acest document nu există în format html, dar este disponibil în formatele următoare: