Stališče Evropskega parlamenta - TC1-COD(2012)0244Stališče Evropskega parlamenta
TC1-COD(2012)0244

***I
STALIŠČE EVROPSKEGA PARLAMENTA
sprejeto v prvi obravnavi dne 12. septembra 2013 z namenom sprejetja Uredbe (EU) št. .../2013 Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 1093/2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski bančni organ) kar zadeva prenos posebnih nalog na Evropsko centralno banko na podlagi Uredbe Sveta (EU) št. .../2013
(EP-PE_TC1-COD(2012)0244)

12.9.2013

Ta dokument ni na voljo v formatu HTML, vendar je na voljo v teh formatih: