Stališče Evropskega parlamenta - TC1-COD(2012)0244Stališče Evropskega parlamenta
TC1-COD(2012)0244

  ***I
  STALIŠČE EVROPSKEGA PARLAMENTA
  sprejeto v prvi obravnavi dne 12. septembra 2013 z namenom sprejetja Uredbe (EU) št. .../2013 Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 1093/2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski bančni organ) kar zadeva prenos posebnih nalog na Evropsko centralno banko na podlagi Uredbe Sveta (EU) št. .../2013
  (EP-PE_TC1-COD(2012)0244)

  12.9.2013

  Ta dokument ni na voljo v formatu HTML, vendar je na voljo v teh formatih: