Europaparlamentets ståndpunkt - TC1-COD(2012)0244Europaparlamentets ståndpunkt
TC1-COD(2012)0244

***I
EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT
fastställd vid första behandlingen den 12 september 2013 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr .../2013 om ändring av förordning (EU) nr 1093/2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska bankmyndigheten), när det gäller tilldelning av särskilda uppgifter till Europeiska centralbanken enligt rådets förordning (EU) nr …/2013
(EP-PE_TC1-COD(2012)0244)

12.9.2013

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format: