Euroopa Parlamendi seisukoht - TC1-COD(2012)0245Euroopa Parlamendi seisukoht
TC1-COD(2012)0245

***I
EUROOPA PARLAMENDI SEISUKOHT
vastu võetud esimesel lugemisel 25. veebruaril 2014. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr …/2014, millega asutatakse Euroopa vabatahtlik humanitaarabikorpus (ELi humanitaarabi vabatahtlikke käsitlev algatus)
(EP-PE_TC1-COD(2012)0245)

25.2.2014

Dokumendist puudub HTML-versioon, kuid olemas on järgmised vormingud: