23.10.2013
TC1-COD(2012)0250
***I
STAJALIŠTE EUROPSKOG PARLAMENTA
usvojeno u prvom čitanju 23. listopada 2013. radi donošenja Uredbe (EU) br. .../2013 Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 111/2005 o utvrđivanju pravila za nadzor trgovine prekursorima za droge između Zajednice i trećih zemalja
(EP-PE_TC1-COD(2012)0250)

Dokument ne postoji u HTML obliku, no dostupan je u sljedećim formatima:
PDF 682kWORD 151k
Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti