16.4.2014
TC1-COD(2012)0260
***I
EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING
fastlagt ved førstebehandlingen den 16. april 2014 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/.../EU om ændring af direktiv 2001/110/EF om honning
(EP-PE_TC1-COD(2012)0260)

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater:
PDF 407kWORD 79k
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik