Standpunt van het Europees Parlement - TC1-COD(2012)0260Standpunt van het Europees Parlement
TC1-COD(2012)0260

***I
STANDPUNT VAN HET EUROPEES PARLEMENT
in eerste lezing vastgesteld op 16 april 2014 met het oog op de vaststelling van Richtlijn 2014/.../EU van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2001/110/EG van de Raad inzake honing
(EP-PE_TC1-COD(2012)0260)

16.4.2014

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten: