Stališče Evropskega parlamenta - TC1-COD(2012)0260Stališče Evropskega parlamenta
TC1-COD(2012)0260

  ***I
  STALIŠČE EVROPSKEGA PARLAMENTA
  sprejeto v prvi obravnavi dne 16. aprila 2014 z namenom sprejetja Direktive 2014/…/EU Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive Sveta 2001/110/ES o medu
  (EP-PE_TC1-COD(2012)0260)

  16.4.2014

  Ta dokument ni na voljo v formatu HTML, vendar je na voljo v teh formatih: