Standpunt van het Europees Parlement - TC1-COD(2012)0261Standpunt van het Europees Parlement
TC1-COD(2012)0261

***I
STANDPUNT VAN HET EUROPEES PARLEMENT
in eerste lezing vastgesteld op 23 oktober 2013 met het oog op de vaststelling van Verordening (EU) nr. .../2013 van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 273/2004 inzake drugsprecursoren
(EP-PE_TC1-COD(2012)0261)

23.10.2013

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten: