Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew - TC1-COD(2012)0285Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew
TC1-COD(2012)0285

***I

POŻIZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW adottata fl-ewwel qari fl-10 ta' Settembru 2013 bil-ħsieb tal-adozzjoni tar-Regolament (UE) Nru .../2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2187/2005 għall-konservazzjoni ta' riżorsi tas-sajd permezz ta’ miżuri tekniċi fil-Baħar Baltiku, fil-Belts u fis-Sound
(EP-PE_TC1-COD(2012)0285)

10.9.2013

Dan id-dokument ma jeżistix fil-format HTML imma huwa disponibbli fil-formati li ġejjin: