Stanowisko Parlamentu Europejskiego - TC1-COD(2012)0285Stanowisko Parlamentu Europejskiego
TC1-COD(2012)0285

***I
STANOWISKO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 10 września 2013 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr .../2013 zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 2187/2005 w sprawie zachowania zasobów połowowych w wodach Morza Bałtyckiego, cieśnin Bełt i Sund poprzez zastosowanie środków technicznych
(EP-PE_TC1-COD(2012)0285)

10.9.2013

Ten dokument nie istnieje w formacie HTML, ale jest dostępny w tych formatach: