Europaparlamentets ståndpunkt - TC1-COD(2012)0285Europaparlamentets ståndpunkt
TC1-COD(2012)0285

***I
EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT
fastställd vid första behandlingen den 10 september 2013 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr .../2013 om ändring av rådets förordning (EG) nr 2187/2005 om bevarande av fiskeresurser genom tekniska åtgärder i Östersjön, Bälten och Öresund
(EP-PE_TC1-COD(2012)0285)

10.9.2013

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format: